Amanecer en la Habana

↑ Grab this Headline Animator

Bookmark and Share

Movilización General en la Web. Por Cuba

domingo, 31 de mayo de 2009Pedimos a todas las personas e instituciones defensoras de los derechos civiles en el mundo que contribuyan a la movilización del Primero de junio, lunes próximo, donde exigimos al gobierno cubano a:

- Liberar a los presos políticos en Cuba

- Levantar las prohibiciones que impiden a los cubanos entrar y salir de su país

- Levantar las prohibiciones de acceso a Internet para los cubanos

==================================


Nous appelons toutes les personnes et institutions qui défendent les droits civils dans le monde entier pour contribuer à la mobilisation du début de Juin, lundi prochain, lorsque nous exigeons que le gouvernement cubain à:

- La libération de prisonniers politiques à Cuba

- Levée de l'interdiction empêchant les Cubains à entrer et à quitter leur pays

- La levée de l'interdiction de l'accès à Internet pour les Cubains

================================================

We call upon all persons and institutions that defend civil rights in the world to contribute to the mobilization on June 1st, next Monday, when we demand that the Cuban government:

- Release of political prisoners in Cuba

- Lift the ban preventing Cubans to enter and leave their country

- Lifting the bans on Internet access for Cubans

================================================

Invitiamo tutte le persone e le istituzioni che difendono i diritti civili nel mondo per contribuire alla mobilitazione dei primi di giugno, il prossimo Lunedi, in cui chiediamo che il governo cubano a:

- Rilascio di prigionieri politici a Cuba

- Sollevare il divieto di prevenzione cubani di entrare e di lasciare il loro paese

- Sollevamento del divieto di accesso a Internet per i cubani

================================================


Мы призываем всех лиц и учреждений, связанных с защитой гражданских прав во всем мире внести свой вклад в мобилизацию начале июня, в следующий понедельник, когда мы требуем, чтобы правительство Кубы:

- Освобождение политических заключенных на Кубе

- Снять запрет предотвращения кубинцев на въезд в страну и покидать свою страну

- Отмена запрета на доступ в интернет для кубинцев
================================================

Apelamos a todas as pessoas e instituições que defendem os direitos civis em todo o mundo para contribuir para a mobilização de início de junho, na próxima segunda-feira, quando exigimos que o governo cubano para:

- Libertação de presos políticos em Cuba

- Levantar a proibição impedir cubanos de entrar e sair do seu país

- Levantamento da proibição de acesso à Internet para os cubanos

===============================================

Καλούμε όλα τα πρόσωπα και θεσμούς που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών του κόσμου να συμβάλουν στην κινητοποίηση των αρχές Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, όπου ζητούμε από την κουβανική κυβέρνηση να:

- Απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στην Κούβα

- Άρση της απαγόρευσης πρόληψη Κουβανούς να εισέλθουν και να εγκαταλείψουν τη χώρα τους

- Άρση της απαγόρευσης για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για Κουβανούς

===============================================

Demanem a totes les persones i institucions defensores dels drets civils en el món que contribueixin a la mobilització del Primer de juny, dilluns vinent, on exigim al govern cubà a:

- Alliberar els presos polítics a Cuba

- Aixecar les prohibicions que impedeixen als cubans entrar i sortir del seu país

- Aixecar les prohibicions d'accés a Internet per als cubans


1 comentarios:

Anónimo dijo...

Esta noche estaremos en el aire con la proclama.

 
Principal :: Comentarios :: Articulos